CG eGOV - verzia 2024.1.2.240229-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Životné situácie
Životné situácie
Životné situácie

Portál eGov zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám mestskej samosprávy. Cieľom portálu eGov je informácie (rady, návody a popisy), ktoré návštevník hľadá zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi. Medzi najvýznamnejšie úlohy portálu patrí rýchle nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby mestskej samosprávy s využitím relevantných informačných zdrojov, keďže jedným z najväčších problémov elektronických služieb a elektronicky poskytovaných informácií je práve ťažké získavanie, hľadanie potrebnej informácie v množstve služieb a informácií.

Danú problematiku eGov rieši prostredníctvom konceptu zorganizovania informácií a služieb podľa životných situácií. Tento koncept umožňuje pristupovať k požadovaným informačným zdrojom, ako aj elektronickým službám štruktúrovane, podľa skutočných požiadaviek používateľa a cielene filtrovať rozsiahly obsah eGov.

Elektronické formuláre MS InfoPath.
Ukážkový elektronický formulár
Všeobecná žiadosť
Žiadosť o preúčtovanie úhrady
Žiadosť o potvrdenie trvania platného osvedčenia SHR
Žiadosť o povolenie jednorázového predĺženia prev. času
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad
Žiadosť o vrátenie preplatku
Oznamovacia povinnosť k dani za predajné automaty
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oznamovacia povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje
Vyplňovanie elektronických formulárov InfoPath

Pri prvom kliknutí na elektronický formulár InfoPath sa vo vašom prehliadači automaticky nainštaluje ActiveX komponenta potrebná pre vyplňovanie elektronických formulárov InfoPath.

Preto vo vašom webovom prehliadači musíte mať dovolené inštalovanie a používanie ActiveX komponentov.

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.